Banner: 728 x 90
Muzikoterapeutická relaxace
muzikoterapie pro skupiny
Celostní muzikoterapie Mgr. Veronika Faltusová


Ve své praxi aplikuji metodu Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera.
Celostní muzikoterapii jsem studovala na ICV FF Univerzity Palackého v Olomouci.
Jsem místopředsedkyní Evropské asociace Celostní Muzikoterapie, z.s.

 

Muzikoterapeutická relaxace nejvyhledávanější technikou metody Celostní muzikoterapie. Metoda je jedinečná tím, že používá muzikoterapeutickou hudbu, holistický přístup ke světu a duchovně energetické působení na lidskou bytost ve všech jejích částech a zároveň celku - tedy holisticky. Působením muzikoterapeutické hudby dochází k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní, emoční, energetické a duchovní. Léčí v částech a zároveň v celku. Muzikoterapie má preventivní i léčebné účinky, nemá kontraindikace. 

 

Při skupinové muzikoterapeutické relaxaci se zaměřujeme na vylaďování všech tělesných a bytostných systémů; harmonizaci a dodání energie. Primárně působíme na celou lidskou bytost. Prožitková muzikoterapeutická relaxace probíhá pasivní/receptivní formou. Následuje doznívání a reflexe. Délka relaxace je obvykle 90 minut. Pro komfort klienta je zapotřebí pohodlná podložka k ležení a příjemné prostředí. V některých případech je vhodnější zvolit formu individuální muzikoterapie, při níž se muzikoterapeut zaměřuje na individuální problematiku klienta.

 

Onemocnění člověka většinou vzniká dlouhodobě. Nemoc se nejprve objeví v energetickém systému člověka. V další fázi dochází somatickým projevům a k funkčním poruchám, které se projeví nejrůznějšími příznaky nemoci. Pokud se pacient ani v tomto okamžiku nezačne léčit, dojde k onemocnění orgánu. V této fázi orgánového poškození Vám už muzikoterapie nenahradí medicínu: neurochirurga, onkologa, stomatologa či další lékaře, ke kterým mám stále velkou úctu a obdiv. Pokud se rozhodnete být zdraví, žít svůj život v souladu se sebou, v souznění s přírodou na planetě Zemi a v harmonii s Vesmírem, je muzikoterapie způsob, jak toho dosáhnout. Jen je potřeba udělat toto rozhodnutí a udržet tento záměr. Někdy to obnáší celostní proměnu, chcete-li transformaci sebe sama a svého života. Muzikoterapie dokáže svým celostním působením proniknout k příčině onemocnění. Muzikoterapie je záležitost dlouhodobá.

 

Při terapii používám zpěv a staré hudební nástroje s přirozeným laděním: valašské fujarky a koncovky, althajské brumle, ústní harfu, šamanský rámový buben, buben djembé, didgeridoo, tibetské mísy, gong, zvonky, kartálky a mnohé další nástroje.

 

Muzikoterapeutická relaxace je vždy realizována přesně podle potřeb skupiny:

 

Muzikoterapie jako prevence  -  radost pro každého

Muzikoterapie pro zájmové skupiny

Muzikoterapie pro těhotné
Muzikoterapie pro děti (předškolní, mladší školní a starší školní věk)
Muzikoterapie pro klienty s hendikepem
Muzikoterapie pro seniory a lidi v paliativní péči

Muzikoterapie pro kombinované skupiny

 

Pro více informací mne kontaktujte na email: veru.faltusova@seznam.cz

| Celostní muzikoterapie | Fotogalerie | Kontakt | Muzikoterapeutické nástroje | Nabídka muzikoterapie | Odkazy | Pozvánky | Příslušenství k nástrojům | Úvod |
FelixNET©