Banner: 728 x 90
O nástrojích
koncert v Pacově


Specifikou aplikované metody Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera je používání přímé hudby, která vzniká v přítomném okamžiku. Znamená to vytváření tzv. živé či intuitivní hudby. Nepoužíváme až na vzácné výjimky hudbu reprodukovanou. Požadavek metody na použité hudební nástroje je jednoznačný. Pro dosažení maximálních účinků terapie je nutné vždy používat hudební nástroje v muzikoterapeutické kvalitě. Jsou to převážně nástroje etnické, lidové a historické. Z časového hlediska nástroje používané v období pravěku až po období gotiky. Těmto přísným požadavkům na ladění, zvuk a původ nástroje vyhovují nástroje ručně vyráběné z přírodních materiálů, bez zásahu průmyslových a technologických úprav. Jejich výhodou je také specifický zvuk nástroje - ještě stále pro většinu klientů nový a neobvyklý a tím velice působivý.

     Zásadní kritéria pro splnění muzikoterapeutické kvality hudebního nástroje jsou:

  • přirozené ladění nástroje (432Hz), nikoliv temperované ladění!
  • ruční výroba z přírodních materiálů
  • osobnost a zkušenost výrobce nástroje, případně spolupráce s muzikoterapeuty při výrobě nástroje

     Na zmíněné muzikoterapeutické hudební nástroje dosahujeme virtuózní hry. Technika hry však není až na výjimky primárně technicky příliš náročná. Proto je můžeme směle používat při muzikoterapii, kdy u klientů nepotřebujeme mít žádnou předchozí hudební dovednost. Hru na takové nástroje zvládají i klienti s obtížemi v jemné a hrubé motorice. Hra na takové nástroje v přirozeném ladění nevyžaduje po hráči žádné vstupní teoretické hudební znalosti a dovednosti.

     Nástroje v přirozeném ladění (fujarky např.) jsou podle fyzikálních zákonů vybaveny souznějícími tóny, které spolu vzájemně ladí - souzní, hráč tedy nemůže zahrát vzájemně neladící tóny. Melodie, které klient hrou vytváří, tak vždy ladí a jsou pěkné a příjemné. Pokud nástroj ladíme (housle, ústní harfa např.), činíme tak v přirozeném ladění (432Hz). U některých nástrojů (např. balafon) využíváme pentatoniky. Pro hlubší poznání problematiky přirozeného ladění nástrojů doporučuji studium Celostní muzikoterapie.

| Celostní muzikoterapie | Fotogalerie | Kontakt | Muzikoterapeutické nástroje | Nabídka muzikoterapie | Odkazy | Pozvánky | Příslušenství k nástrojům | Úvod |
FelixNET©