Banner: 728 x 90
STROM ŠAMANŮ - šamanský seminář 24. - 26.5. 2013 Strážnice
STRÁŽNICE (okres Hodonín) - PENZION JANA Třídenní intenzivní seminář s PaedDr. Lubomírem Holzerem
4afb93fc-4e0c-47e2-93cd-c06dca587ad6

Seminář bude speciálně zaměřen na šamanské obřady, duchovní, energetickou, psychospirituální a tělesnou očistu. Sepjetí s přírodou, přírodními a vesmírnými silami, je nedílnou součástí našeho poznání a vykročení šamanskou cestou. Staří Slované i protoslované šamanské techniky znali, ovládali a používali. Jejich znovuobjevení, uchopení a šíření je pouze na nás. K tomu nám pomůže posvátná obřadnost, hra na šamanský buben, šamanský zpěv a tanec. Rovněž použijeme některé muzikoterapeutické techniky celostního typu, pro které je šamanství zdrojem a inspirací. Budeme se věnovat zvláště muzikoterapeutickým zpěvovým technikám, alikvotnímu zpěvu, hře na tibetské mísy, bubnování na šamanský buben, na djembé, hře na brumli, ústní harfu, chřestidla a šamanské hudební nástroje (frčák, hromozvuk, dešťová hůl atd.). Společně pronikneme do tajů tranzovních a extatických technik bez použití cizích látek. Pro většinu z vás bude zcela nové poznání, nakolik spolu souvisí člověk, alikvotní tóny, Přírodní řád, Vesmírné zákony, Univerzum versus muzikoterapie a šamanství.

SEMINÁŘ VEDE: Lubomír Holzer - šaman, speciální pedagog, muzikoterapeut a umělec

TERMÍN KONÁNÍ: pátek 24. května - neděle 26. května 2013

MÍSTO KONÁNÍ: STRÁŽNICE (okres Hodonín) PENZION JANA

ČAS: pátek 18:00 - neděle 17:00 h (prezence pátek 17:30 - 18:00 h)

HODINOVÁ DOTACE: 30 hodin,

Výuka probíhá neustále i při jídle, v době osobního volna i ve spánku. Univerzální síly na nás budou působit bez přestání. Budeme se nacházet v nepřetržitém napojení.

CENA: 2. 700,- Kč

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 17

UZÁVĚRKA: pátek 10. května 2013 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

URČENO: Všem, kteří hledají cestu ke svým kořenům, k naší původní spiritualitě, k přírodě a chtějí zlepšit kvalitu svého stávajícího života i pro ty, kteří chtějí začít nový život.

CÍL POBYTU: Seznámení účastníků s naší původní spiritualitou přírodního univerzálního typu a holistického charakteru.

Realizace slovanských šamanských obřadů a dalších transformačních technik.

Základní seznámení se a realizace tranzovních a extatických technik bez použití cizích látek.

Duchovní, energetická, psychospirituální a tělesná očista celé lidské bytosti v souladu s přírodním řádem a vesmírnými zákony.

Absolvujeme očistné, sebepoznávací, sebezkušenostní a prožitkové techniky. Přitom se účastníci seznámí se základy celostní muzikoterapie podle LH metody PaedDr. Lubomíra Holzera. Účastníci si osvojí některé

základní relaxační muzikoterapeutické techniky realizované pomocí muzikoterapeutických hudebních nástrojů, muzikoterapeutického zpěvu a jejich kombinací.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ: Podrobnou náplň semináře tohoto charakteru nelze zveřejňovat, neboť budou použity neobvyklé, delikátní a pro většinu lidí neznámé techniky. Jejich zveřejnění zde by mohlo vést k dezinterpretaci. Děkujeme za pochopení.

přihláška
| Celostní muzikoterapie | Fotogalerie | Kontakt | Muzikoterapeutické nástroje | Nabídka muzikoterapie | Odkazy | Pozvánky | Příslušenství k nástrojům | Úvod |
FelixNET©