Banner: 728 x 90
Studium Celostní muzikoterapie 2
Studium Celostní muzikoterapie 2 vedený PaedDr. Lubomírem Holzerem je otevřen na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26 v Institutu celoživotního vzdělávání FF UP. Pokud
6b82f704-4157-438b-a578-3423de5ac410


CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE 2

Kurz Celostní muzikoterapie 2 vedený PaedDr. L. Holzerem je otevřen na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26 v Institutu celoživotního vzdělávání FF UP. Pokud budete mít vážný zájem, zašlete na adresu ICV FF UP vyplněnou přihlášku ( ke které přiložíte osvědčení z kurzu Celostní muzikoterapie 1).

Kurz má 180 hodin, bude trvat 3 semestry a stojí Kč 14.800. Cenu je možno rozložit podle splátkového kalendáře po semestrech.

Přehled témat výuky

1. semestr - témata

Počet hod.

Zakončení

Muzikoterapie – teorie, formy, metody a techniky

8

z

Hudba a muzikoterapie

8

z

Etnomuzikologie

8

z

Prožitkový seminář

4

z

Osobnost muzikoterapeuta

4

z

Terapeutické techniky I.

8

K

Celkem 1. semestr

40

 

2. semestr - témata

Počet hod.

Zakončení

Muzikoterapie ve starověkých kulturách a šamanství

8

z

Muzikoterapeutické hudební nástroje

8

z

Základy hudební psychologie a psychologie hudebního vnímání a prožívání

4

K

Smyslové a nadsmyslové vnímání

4

z

Spirituální aspekty muzikoterapie

4

z

Náslech, individuální konzultace, supervize

4

z

Terapeutické techniky II.

8

z

Terapeutické techniky III.

8

K

Letní výcvikové soustředění

52

K

Celkem 2. semestr

100

 

3. semestr - témata

Počet hod.

Zakončení

Intonace, rytmus, improvizace, komunikace, intuitivní hudba

4

z

Muzikoterapeutický zpěv a techniky

4

z

Muzikoterapeutická hluboká relaxace

4

z

Muzikoterapeutická diagnostika

4

K

Terapeutické techniky IV.

8

z

Terapeutické techniky V.

8

K

Závěrečný koncert Muzikoterapeutického sboru

8

Zk

Celkem 3. semestr

40

Celkem třísemestrální kurz

180


Ing. Milena Rajmonová
organizační garantka kurzu
ICV FF UP v Olomouci
Tel.: 585 633 654

www.icv.upol.cz

| Celostní muzikoterapie | Fotogalerie | Kontakt | Muzikoterapeutické nástroje | Nabídka muzikoterapie | Odkazy | Pozvánky | Příslušenství k nástrojům | Úvod |
FelixNET©